Kauno

Alfabet letter: C of K

Vertaling: Een toorts of vuur

Betekenis: Warmte/hitte, licht, verlichting

Karakteristieken: Kauno’s belangrijkste eigenschappen hebben te maken met vuur, licht, warmte, verlichting en kennis. Het schijnt licht op het pad, verwijdert de duistere schaduw van onwetendheid en helpen ons om de waarheid te zien. Het zegt dat begrip moet leiden tot actie, en licht in het duister wijst op spirituele verlichting. Kauno staat ook voor de natuurlijke warmte en huiselijkheid van het haardvuur thuis en staat daarmee dus ook voor gezondheid.

Rune nummer: 6

Kleur: Licht rood

Element(en): Vuur

Polariteit: Vrouwelijk

Verbonden goden: Heimdall, Freya, Frey

Boom: Denneboom

Rune gedicht:           

Vers 6 Kauno

A Torch alight is known to all alive

Brilliant and bright,

It burns most oft

Where Aethlings rest themselves within.


Interpretatie bij een runen lezing:

Interpretatie: Je krijgt nieuwe inzichten in het leven en de betekenissen van het leven. Ook al komen deze nieuwe inzichten, ga er niet op zitten wachten. Werk om ze te vergaren en je zal ze krijgen. Gebruik deze nieuwe inzichten! Zoek naar manieren om deze inzichten te gebruiken voor jezelf en voor anderen. Verlichting is vernieuwbaar. Des te meer je gebruikt, des te meer kennis je vergaart. Verlichting is niet een doel op zichzelf, maar het is het begin van een groot avontuur waarin je wijsheid en begrip zult vinden.

Rune op zijn kop: Koud, duister, gebrek aan kennis of inzicht

Ondersteboven: Let op: Verborgen gevaren! Wat het ware pad lijkt blijkt een vals spoor te zijn. Iets kouds en duisters kan veel energie bevatten